Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

Qswitch laser เลเซอร์รักษาฝ้า กระ

picture : Black & White – Feathers by Simon & His Camera n Flickr.com


เลเซอร์ที่ใช้ในการรักษา กระ ฝ้า ที่เป็นที่นิยมคือตัว เลเซอร์ คิวสวิช

มาดูกันสิว่า Qswitch laser รักษากระฝ้าได้อย่างไรบ้างค่ะ


เลเซอร์คิวสวิชคืออะไร ?

คิวสวิชเลเซอร์คือเลเซอร์มาตรฐานที่ใช้ในการรักษาเม็ดสีเมลานินที่ผิวหนัง

ตัวการในการทำให้เกิดรอยดำบนใบหน้าเป็น เลเซอร์รักษาฝ้า กระ ตัวหนึ่ง ในบรรดาเลเซอร์หลายตัวที่นำมาใช้

เลเซอร์คิวสวิสตัวที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทยคือเครื่อง Qswitch ND Yag

Qswitch laser ใช้รักษาอะไรได้บ้าง

 1. กระแดด click เพื่อดูภาพรูปก่อนหลังการรักษา กระแดดตอบสนองต่อเลเซอร์ Qswitch ได้ดี โดยจะหายไปในการรักษา 1-2 ครั้งแต่ก็มีโอกาสกลับมาได้ใหม่ โดยครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยหลังการรักษาจะกลับมาเป็นกระแดดซ้ำอีกใหนึ่งถึงสองปี 

 2. กระเนื้อ    เหมาะกับกระเนื้อที่ไม่นูน โดยจะจางหายหมดในการรักษาหนึ่งถึงสองครั้ง

 3. กระลึก click เพื่อดูภาพรูปก่อนหลังการรักษา

 4. ฝ้า    การรักษาฝ้าด้วยเลเซอร์นั้น ผลการรักษายังไม่เป็นที่แน่นอน บางรายอาจดำขึ้นได้

 5. ลบรอยสัก click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลเซอร์ลบรอยสัก 

การปฏิบัติตนหลังทำเลเซอร์

 1. หลังเลเซอร์จะมีอาการแสบร้อนและตุ่มแดงบริเวณี่ยิงเลเซอร์ขึ้น ซึ่งจะจางหายไปในเวลประมาณหนึ่งชั่วโมง การประคบเย็นจะช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนได้ 

 2. ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าทายาฆ่าเชื้อ งดการแต่งหน้า จนแผลแห้ง เป็นเวลาหนึ่งถึงสองวัน

 3. กันแดด หลบแดด อย่างน้อยหนึ่งเดือนเพื่อป้องกันรอยดำหลังการทำเลเซอร์

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

 1. ผิวขาวขึ้นที่รอยเลเซอร์ ซึ่งสีจะกลับมาปกติในหนึ่งเดือน 

 2. รอยคล้ำหลังการทำเลเซอร์ หายไปเองในหนึ่งถึงสามเดือน ทำให้จางไวขึ้นได้ด้วยการใช้ยา whitening 

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

 • Whatsapp
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest Social Icon
 • Twitter
 • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com