Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

Anabolic steroid กระตุ้นศรีษะล้านได้

Updated: Jan 1

ในยุคที่ body building เป็นที่นิยม ใครที่กำลังมองหาทางลัดจาก anabolic steroid ควรต้องยั้งคิดก่อน นอกจากผลดีในการเพิ่มกล้ามเนื้อหรือความสามารถในการกีฬาจะคลุมเคลือไม่ชัดเจนแล้วยังมีผลข้างเคียงต่างๆตามมาได้อีกมากมายในเช่น อัณฑะขนาดเล็กลงในทางผิวหนังและผมนั้น anabolic steroid มีฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศชายทำให้สิวขึ้นและกระตุ้นศรีษะล้านได้โดยเฉพาะผู้ที่มีพันธุกรรมศรีษะล้าน

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter
  • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com