Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

ฟื้นฟูร่างกายจากการดื่มสุราสะสม

Updated: Jan 18


ฟื้นฟูร่างกายจากการดื่มสุรา ผลเสียของแอลกอฮอร์ต่อร่างกาย ดื่มแก้วเดียวคงไม่ถึงตาย ไม่ทำรายสุขภาพ แต่ดื่มแก้วเดียวหลายๆครั้งหลายๆ ปี ทำลายสุขภาพวันละนิด ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวได้เช่นเดียวกัน


ผลเสียของการดื่มแอล์กอฮอร์ต่อสุขภาพ

* ตับอ่อนอักเสบ เบาหวาน

* ทำลายตับ อักเสบ เป็นแผลเป็น เสียความสามารถในการดีท้อกสารพิษ​ ผู้หญิงดูซึมได้มากกว่า ใช้เวลาขับมากกว่า มีตัดถูกทำลายมากกว่า

* ผลเสียต่อระบบประสาทและสมอง ทำให้เซลล์สมองถูกทำลายและบาดเจ็บ สมองส่วนหน้า ส่งผลต่อการตัดสินใจ ความจำ เรือรังเกิดความเสียหายถาวร

* ติดสุรา มีทั้งแบบติดทางกายและติดทางใจ

* ระบบทางเดินอาหาร เสียความสามารถในการดูดซึมสารอาหาร การย่อย เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร

* เพิ่มความเสี่ยงมะเร็ง ในระบบทางเดินอาหาร

* ระบบหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ

* ระบบสืบพันธ์ ดื่มหนักลดการสร้างฮอร์โมนเพศปัญหา นกเขาไม่ขัน ในผู้หญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ เป็นหมัน หญิงตั้งครรภ์ส่งผมต่อสุขภาพทารกในครรภ์​

* กล้ามเนื้ออ่อนแรง ตะคริว

* ภูมิคุ้มกัน อ่อนแอ เพิ่มโอกาสปอดติดเชื้อ


สารอาหารกับการดื่มแอลกอฮอร์

หน้าที่ของสารอาหารในร่างกายคือ ให้พลังงาน ทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆเป็นไปอย่างปกติ และเสริมสร้างร่างกาย แอลกอฮอร์ทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดสารอาหารได้หลายกลไก และเป็นในลักษณะวงจรที่ทำให้ปัญหาแย่ลงเรื่อยๆ ตัวอย่างเช่น

* แอล์กอฮอร์ยับลดการย่อยอาหารจากการยับยั้งการหลั่งของเอนไซม์จากตับอ่อน เมื่อย่อยอาหารไม่ได้ อาหารก็ดูดซึมไม่ได้

* แอลกอฮอร์ยับยั้งการดูดซึมสารอาหารโดยการทำลายเซลลบุทางเดินอาหาร

* แอลกอฮอร์ลดการเก็บวิตามินของตับ เช่น วิตามิน a

* แอลกอฮอร์ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดทำให้มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ สมองและเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกาย ไม่ได้รับพลังงาน ไปใช้

* รบกวนทั้งกายย่อยโปรตีนและการสังเคราห์กรดอะมิโน

* แอลกอฮอร์ยับยั้งการดูดซึมไขมัน และยับยั้งการดูซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่น ADEK ไปด้วย

* แอล์กอฮอร์ทำให้การดูซึมแร่ธาตุลดลง แร่ธาตุในร่างกายลดลง ก็ทำให้ร่างกายของเราไวต้อสารพิษ มากขึ้นเช่นเซลล์ตับดื่มอย่างรับผิดชอบต่อสุขภาพ


* รู้จักลิมิต ไม่ดื่มจนเมา

* ทานอาหารไปด้วยอย่าปล่อยให้ท้องว่าง

* จิบๆ

* เลือกแอลกอฮอร์ที่มีคุณภาพ ระวังสูตรการผสม


6 views0 comments

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter
  • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com