Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมะเร็งองคชาติ

Updated: Jan 5

ขึ้นชื่อว่ามะเร็ง ก็เป็นโรคที่น่ากลัวสำหรับทุกเพศทุกวัย

มะเร็งผิวหนัง เป็นได้ทุกส่วนไม่เว้น องคชาติ

ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งองคชาติ มีอะไรบ้าง หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ


7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมะเร็งองคชาติ

1. อายุยิ่งมากขึ้น โอกาสเป็นยิ่งมากขึ้น


จากการศึกษา 4 ใน 5 ขอผู้เป็นมะเร็งองคชาติมีอายุ 55 ปีขึ้นไปค่ะ

2. ระวัง แผลเรื้อรัง ก้อนเนื้อ


เหล่านี้คืออาการเริ่มต้นของมะเร็งองคชาติ ควรไปให้คุณหมอ ตรวจเช็คค่ะ

3. รักษาไว โอกาสรอดสูง


หากรักษาตั้งแต่ระยะ 1 คือเนื้อมะเร็งไม่แพร่กระจาย

ยังอยู่เฉพาะบริเวณรอยโรค โอกาสรอด 80-85 % ค่ะ

4. สูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยง


การสูบบุหรี เป็นการเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งองคชาติค่ะ

5.มีคู่นอนมาก โอกาสเพิ่ม


สองปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งองคชาติคือ การติดเชื้อ HIV และ HPV ซึ่งติดต่อทางเพศสัมพัน

การมีคู่นอนมากถือเป็นการเพิ่มโอกาสการติดเชื้อไวรัสทั้งสองตัวนี้ค่ะ

6 . ขลิบหนังหุ้มปลาย ลดความเสี่ยง


การขลิบหนังหุ้มปลาย เป็นการลดโอกาสการเกิดมะเร็งองคชาติค่ะ

7.มะเร็งองคชาติรักษาหายได้


หลากหลายวิธีในการรักษา ขึ้นกับระยะของโรคทั้ง การผ่าตัด การใช้เคมีบำบัด การฉายแสง

click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับมะเร็งองคชาติ 

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter
  • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com