Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

10 ยาที่อาจเป็นสาเหตุผมร่วง

Updated: Jan 5

ผมร่วง อาจมีสาเหตุจากผมข้างเคียงของยาที่รับประทานอยู่ได้

ยาอะไรบ้างที่เข้าข่ายต้องสงสัย หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ


10 ยาที่อาจเป็นสาเหตุผมร่วง

ยามีทั้งประโยชน์ในการรักษาและผลข้างเคียง

ผลข้างอย่างหนึ่งที่พบได้ แต่ไม่บ่อยนักคือทำให้ผมร่วง

ใครที่มีภาวะผมร่วง ลองเช็คดูนะคะ ว่ารับประทานยาเหล่านี้อยู่บ้างหรือไม่

1. ยาอนุพันธ์ของวิตามินเอ

picture: Zit by Caitlin Regan on Flickr.com


ที่ใช้บ่อยๆ คุ้นหูกันก็ isotretinoin ที่รับประทานรักษาสิวกันแล้วทำให้ปากแห้งตาแห้งกัน

2. ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

picture : Blood by Lnk.Si on Flickr.com


เช่น Warfarin , Heparin

มักใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยที่มีลิ่มเลือดอุดตัน

3. gemfibrozil

picture :FOOD_070QW10 by rob_rob2001 from Flickr


คือยาลดไขมันในเลือด

4. ยากันชัก


5. ยาต้านอาการซึมเศร้า


ยาต้านซึมเศร้าหลายตัวที่อาจมีผมข้างเคียงให้ผมร่วงเช่น amitriptyline , Fluoxetine

6.ยาลดน้ำหนัก


ที่มีส่วนผสมของยา Amphetamine

7.ยาคุม

picture : All the contraceptive pills are gone.. by Surija / “Sray” on Flickr.com


8.ยาลดความดัน


ยาลดความดันในกลุ่ม beta-blockers, ACE inhibitors

9. NSAID


NSAID คือยาลดการอักเสบแบบไม่ใช่ยาสเตียรอยด์

10 .ยารักษาโรคไทรอยด์


#ยากบผมรวง #สาเหตผมรวง

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter
  • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com