Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

โบท้อก ยกคิ้ว

โบท้อก ยกคิ้ว

การฉีดโบท้อกเพื่อยกคิ้ว ปรับรูปคิ้ว ลดขมวดคิ้ว เป็นอย่างไร มาดูกันค่ะ


โบท้อกทำอะไรกับคิ้วได้บ้าง ?

ลดรอยย่นบริเวณขมวดคิ้ว          1.   บางคนชอบทำหน้าครุ่นคิดกังวล บ่อยๆเข้าเกิดเป็นรอยย่นบริเวณหว่างคิ้วเวลาขมวดคิ้วขึ้นมา

รอยย่นระหว่างคิ้วนี้สามารถลดลงได้ด้วยการฉีดโท้อกเข้าที่กล้ามเนื้อหว่างคิ้วเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัว

ไม่เป็นคนหน้านิ่วคิ้วขมวด ดูบุคคลิกดีขึ้นได้ค่ะ โดยชั่วไป จะฉีดสามจุดเข้าที่กล้ามเนื้อบริเวณหว่างคิ้ว

ปริมาณยาที่ใช้มากน้อยขึ้นกับขนาดกล้ามเนื้อของแต่ละคน เช่นในผู้ชายกล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ก็จะใช้ยามากกว่าผู้หญิงค่ะ


ผลข้างเคียงที่พบได้จากการฉีดโบท้อกบริเวณนี้ก็คือการเกิดหนังตาตก ที่บางคนอาจเคยได้ยินข่าวดาราฉีดโบท้อกแล้วเกิดหนังตาตกได้ค่ะ

สำหรับตำแหน่งนี้หลังฉีดเคล็ดลับที่ทำให้ยาจับกับกล้ามเนื้อได้ดีคือพยายามขมวดคิ้วบ่อยๆในช่วงครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงหลังฉีดจะทำให้ยาจับกับกล้ามเนื้อออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น รวมถึงลดโอกาสการที่ยาจะไหลไปจับผิดตำแหน่งด้วยค่ะ

 click เพื่อดูวีดีโอโบท้อกยกคิ้วและลดขมวดคิ้ว 

โบท้อก ยกคิ้ว


  การฉีดโบท้อกยกคิ้วให้คิ้วดูโก่งขึ้น ทำให้ตาดูเบิกกว้างหน้าดูสดใส

แท้จริงนั้นมีหลายเทคนิคทั้งการฉีดที่กล้ามเนื้อใกล้กับบริเวณคิ้วโดยตรง การฉีดที่กล้ามเนื้อหน้าผากที่เป็นตัวยกคิ้ว

เพื่อลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงจึงมักใช้วิธีการ design ฉีดที่กล้ามเนื้อหน้าผาก

ที่เป็นตัวยกคิ้วทำให้ส่วนหัวคิ้วดูกดลง หางคิ้วยกขึ้น ได้รูปคิ้วเป็นลักษณะโก่ง

ซึ่งจะยกระดับของคิ้วได้ประมาณ 1-3 มิลลิเมตร  ตาดูเบิกสดใส ดังรูป

click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โบท้อก 

บรรณานุกรม

–        Jean Carruthers,MD,FRCS,FRC[Ophth].Using Botulinum Toxin Cosmetically ,2003 .Taylor&Francis group

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter
  • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com