Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

เลเซอร์ทำให้ผิวบาง จริงหรือ ?

สมัยนี้เราใช้เลเซอร์ในการรักษาสิว เพิ่มขึ้นทุก

หลายคนคงสงสัยว่าทำเลเซอร์บ่อยๆหน้าบางไหม มาดูกันค่ะเลเซอร์ หน้าบาง ไหม ?

มาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันก่อนทีละ step นะคะ

ผิวบางคืออะไร ?


โดยปกติผิวหนังของเราจะประกอบด้วยชั้นหลักๆสามชั้นค่ะ

คือผิวหนังชั้นนอก [epidermis]ชั้นหนังแท้ [dermis]และชั้นใต้ผิวหนัง [hypodermis]

ผิวบางคือการที่มีชั้นแต่ละชั้นของผิวเหล่านี้ฝ่อและบางลง


ผิวบางมีลักษณะอย่างไร ?


ลักษณะขึ้นกับว่าชั้นไหนบางลงบ้างค่ะ ถ้าผิวหนังชั้นนอกบางลงจะเห็นเป็นผิวหนังใสขึ้นจนมองเห็นเส้นเลือดฝอยด้านล่างได้ชัด ผิวเหี่ยวย่น ถ้าเป็นการบางลงของชั้นหนังแท้และชั้นใต้ผิวหนังจะเห็นเป็นรอยยุบตัวของผิว

อย่างในรูปตัวอย่างนี้ก็คือผิวบางที่เกิดจากการใช้สเตียรอยด์เป็นเวลานานทำให้ผิวหนังใสขึ้นจนเห็นเห็นเส้นเลือดด้านล่างชัดเจนค่ะ

อะไรบ้างที่ทำให้เกิดผิวบาง [skin atrophy]

แสงแดด


การฉายแสง


โรคผิวหนังเช่น lichen sclerosus et atrohicus


การใช้ยาทาสเตียรอยด์


โดยทั่วๆไปที่น่าจะเกี่ยวข้องใกล้ตัวกับพวกเราน่าจะเป็นสาเหตุที่เกิดจากการตากแดดและมาตามอายุ

อายุมากตากแดดมากผิวบางลงเป็นธรรมดา

ถ้าเราลองมองผิวของคุณย่าคุณยายก็จะเห็นลักษณะของผิวบางเหี่ยว

ก็คือตัวอย่างของผิวหนังที่บางลงจากแสงแดดและอายุที่มากขึ้นอย่างนึง

อีกสาเหตุคือการใช้ยาหรือครีมที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ทั้งด้วยความจำเป็นหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ก็ทำให้เกิดผิวบางได้เช่นเดียวกัน

ส่วนเลเซอร์นั้นไม่ได้เป็นสาเหตุของผิวบางแต่อย่างใด

เลเซอร์ หน้าบาง ไหม ?


เรื่่องความเข้าใจว่าเลเซอร์เป็นสาเหตุทำให้ผิวบางนั้นน่าจะหมายถึงเลเซอร์ในกลุ่มที่ทำให้เกิดรอยถลอกที่ผิว[ablative laser ]

เพื่อกระตุ้นการสร้างผิวใหม่ เช่น เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซ เลเซอร์เออเบียม

ซึ่งจะทำให้เกิดการถลอกออกของผิวหนังชั้นนอก epidermis

เท่านั้นและเป็นการถลอกออกเพียงชั่วคราวจากนั้นตามธรรมชาติร่างกายจะมีการสร้างผิวใหม่ขึ้นมาทดแทนค่ะ

สาเหตุที่การทำเลเซอร์ไม่ได้ทำให้ผิวบางเนื่องมากจากการถลอกของผิวหนังชั้นนอกที่เกิดจากเลเซอร์นั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว

จากนั้นร่างกายก็จะสร้างเซลล์ผิวใหม่ทดแทนขึ้นมาเป็นปกติ จึงไม่ทำให้เกิดผิวบางในระยะยาวค่ะ

ยิ่งถ้าเป็นเลเซอร์ที่ไม่ทำให้เกิดรอยถลอกกับผิว [non-abrative laser ]

เช่น IPL , Q-switch laser , PDL ก็ยิ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดผิวบางเลยค่ะ

เลเซอร์ หน้าบาง ไหม ? คำตอบคือไม่ค่ะ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผิวพรรณและความงามได้ที่นี่

บรรณานุกรม

  1.  Lowell A. Goldsmith,Stephen I. Katz,Barbara A. Gilchrest,Amy S. Paller,David J.Leffell,Klaus Wolff.Fitzpatrick’s dermatology in general medicine :chapter.eight edition.McGraw-Hill.2012

  2.  Leslie Baumann,MD.Cosmetic Dermatology,second edition .2009.McGrawHill

  3.  David j. Goldberg,Alexander L.Berlin.Acne and Rosacea Epidermiology diagnosis and treatment .2012.Manson

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter
  • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com