Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

เลเซอร์ดูดไขมัน

Updated: Jan 2

หลายคนที่มีปัญหา ใบหน้าหย่อนคล้อย คงสับสนกับตัวเลือกในการยกกระชับ

ทั้งผ่าตัดดึงหน้า ฉีดเมโสลดแฟต ทำเลเซอร์ยกกระชับ

วันนี้มาดูอีกตัวเลือกหนึ่งในการยกกระชับลดไขมัน

ว่าเป็นอย่างไรกันค่ะ


laser ดูดไขมันต่างจากดูดไขมันแบบเดิมอย่างไร ?


การดูดไขมันแบบเดิมจะไม่มีการใช้เลเซอร์ช่วยจะเป็นลักษณะการขูดไขมันแล้วดูดสุญญากาศออกมาตามท่อ


เลเซอร์ช่วยสลายไขมัน แล้วดูดออก รวมถึง ให้ความร้อนเกิดผลในการกระชับผิว


การใช้เลเซอร์ดูดไขมันบริเวณหน้าดูดไขมันตรงไหน ?


ดูดออกจากชั้นไขมันใต้ผิวหน้า ซึ่งมักเป็นกระเปาะอยู่เช่น เหนียง แก้มย้อย

ตัวอย่างเช่น เพื่อลดร่องแก้ม ร่องน้ำหมาก คางสองชั้นเลเซอร์ดูดไขมันหน้า ไม่ต้องดมยา


แต่จะใช้เป็นการฉีดยาชาเฉพาะที่ในการทำ

ไม่มีแผลเป็น ?


เข็มที่ใช้ในการดูดมีขนาดเล็กกว่าเข็มที่ใช้ในการบริจาคโลหิตที่เห็น

แผลจึงค่อนข้างเล็กและหายได้ไวกว่าการดูดไขมันแบบเก่า

ผลข้างเคียงที่เกิดได้

ปัจจัยในการเกิดผลข้างเคียงนั้นขึ้นกับความชำนาญของแพทย์

พบว่าการเกิดผลข้างเคียงนั้นสัมพันธ์กับ learning curve คือ เกิดในเคสแรกๆ ที่เริ่มทำ

อย่างไรก็ดีการเกิดผลข้างเคียงพบได้ไม่บ่อยนัก น้อยกว่า 3 ในพันคน

โดย โอกาสเกิดผลข้างเคียงเช่น

การติดเชื้อ ผิวไหม้จากเลเซอร์ 0.93%

บวมยาวนาน 0.09%

ผิวไม่เรียบ 0.17%

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter
  • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com