Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

เริม ติดต่ออย่างไร

picture : Herpes by Leonardo Dasilva on Flickr.com


เริม  ติดต่ออย่างไร ทำไงดี  ?

เริมคืออะไร ?

เริม [Herpes Simplex ] คือโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัส

เมื่อติดเชื้อจะทำให้เกิดตุ่มน้ำที่ผิวหนังบริเวณที่ติดเชื้อ ซึ่งมักเป็นที่บริเวณปากหรืออวัยวะเพศ

เริมที่อวัยวะเพศถือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อยที่สุด

เริมเกิดจากเชื้อไวรัส HSV มีสองชนิดคือ

HSV1 มักพบเป็นสาเหตุของเริมที่ปากใบหน้า

ส่วนHSV2 มักพบเป็นสาเหตของเริมที่อวัยวะเพศ

แต่ก็ไม่เสมอไป การมีความสัมพันธ์แบบ oral sex สามารถทำให้เริมที่อวัยวะเพศ[ HSV2] ไปติดที่ใบหน้าและเริมที่ใบหน้า[HSV1]ไปติดที่อวัยวะเพศได้เช่นกันเริมอาการเป็นอย่างไร ?

หลังได้รับเชื้อไวรัสเริมประมาณสามถึงเจ็ดวันจะเริ่มมีอาการเป็นครั้งแรกคือเริ่มจากอาการครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดศรีษะ อาจมีไข้

จากนั้นจะมีผื่นแดงขึ้นบริเวณที่สัมผัสเชื้อมีอาการแสบ คัน เจ็บ ต่อมามีตุ่มแดงขึ้นบนผื่น

ตุ่มแดงจะเปลี่ยนเป็นตุ่มน้ำหรือตุ่มหนองแล้วแตกเป็นแผล แห้งเป็นสะเก็ดลอกหลุดไปเหลือเป็นผิวหนังบวมแดง

โดยอาการผื่นเริมกำเริบแต่ละครั้งจะกินเวลาประมาณ 5-15 วัน

การเป็นเริมครั้งต่อไปอาการจะไม่เป็นรุนแรงหนักเท่าครั้งแรก

click เพื่อดูภาพเริมที่อวัยวะเพศ

โรคเริมมิได้เป็นได้เฉพาะผิวหนังบริเวณริมฝีปากหรืออวัยวะเพศเท่านั้น

ยังสามารถเป็นที่ผิวหนังบริเวณอื่นๆที่มีการเสียดสีกับรอยโรคได้เช่น

ในอดีตทันตแพทย์มีการรายงานติดเชื้อเริมที่นิ้วจากการทำฟัน click เพื่อดูรูปเริมที่นิ้ว

นักกีฬามวยปล้ำที่มีการกอดรัดเสียดสีก็มีการติดเริมที่บริเวณผิวหนังส่วนอื่นของร่างกายได้ click เพื่อดูรูปเริมที่ผิวหนังบริเวณอื่นของร่างกาย 

ติดต่ออย่างไร ?

เริม ติดต่ออย่างไร ? เริมติดต่อจากการสัมผัสรอยโรค

ติดจากน้ำและสารคัดหลั่งบริเวณบาดแผล

เริมที่บริเวณปากอาจติดจากการจูบ

ติดจากน้ำลาย เริมที่บริเวณอวัยวะเพศเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใส่ถุงยางอนามัยไม่ได้เป็นการป้องกันเริมได้ 100% เนื่องจากรอยโรคอาจอยู่นอกบริเวณที่ถุงยางอนามัยปกคลุม

การสัมผัสรอยโรคช่วงที่มีผื่นแดงหรือตุ่มน้ำจะมีโอกาสติดเชื้อสูงกว่าการสัมผัสบริเวณรอยโรคเมื่อโรคสงบไม่มีอาการของโรค

ดังนั้นผู้ที่เคยเป็นเริมถึงแม้ว่าขณะที่มีเพศสัมพันธ์จะไม่มีรอยโรคอยู่ก็สามารถแพร่เชื้อเริมได้

เชื้อโรคเริมสามารถติดสู่บริเวณอื่นของร่างกายในผู้ป่วยคนเดียวกันได้โดยการสัมผัสรอยโรคแล้วนำเชื้อโรคไปที่ผิวหนังบริเวณอื่นดังนั้นผู้ป่วยจึงควรล้างมือบ่อยๆ

การป้องกันเริม

การป้องกันเริมที่ดีที่สุดคือเลี่ยงการสัมผัสรอยโรคหรือสารคัดหลั่งจากรอยโรค

การงดการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เคยเป็นเริม โดยเฉพาะในช่วงที่มีอาการของโรคที่มีโอกาสติดเชื้อสูง

หากจำเป็นควรใช้ถุงยางอนามัยแต่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซนต์

อะไรบ้างกระตุ้นการกำเริบของเริม ?

เริมไม่มีการรักษาที่หายขาด

มีเพียงช่วงที่โรคกำเริบและช่วงที่โรคสงบ

ช่วงที่โรคกำเริบก็จะมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้นคือจากผื่นแดงเป็นตุ่มน้ำจนแตกออกเป็นสะเก็ด

จากนั้นเชื้อโรคจะหลบอยู่ในปมประสาทบริเวณใกล้เคียงกับรอยโรครอการกระตุ้นกลับมาแสดงอาการอีกครั้ง

โดยปัจจัยที่กระตุ้นให้อาการเริมกำเริบคือ

 1. แสงแดด

 2. อากาศร้อน

 3. ความเครียด

 4. การเจ็บป่วยเช่นเป็นหวัด

 5. การบาดเจ็บเสียดสีถลอกที่บริเวณรอยโรค

การตรวจยืนยันและการรักษา

แพทย์จะทำการตรวจยืนยันการวินิจฉัยได้โดยการเพาะเชื้อ หรือการย้อมตรวจหาเซลติดเชื้อ[Tzank smear ] มีความไวในการรวจจ 80%  จากตุ่มน้ำที่รอยโรค

การรักษาเริม

การรักษาโดยทั่วไปจะเป็นการรับประทานยาฆ่าเชื้อไวรัสตัวอย่างเช่น ยา acyclovir [200mg] วันละห้าครั้งเป็นเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์

click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อไวรัส 

บรรณานุกรม

–        ปรียากุลละวณิชย์,ประวิตร พิศาลยบุตร .Dermatology 2020:ชื่อบท.พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ:โฮลิสติก,2555

–        Lowell A. Goldsmith,Stephen I. Katz,Barbara A. Gilchrest,Amy S. Paller,David J.Leffell,Klaus Wolff.Fitzpatrick’s dermatology in general medicine :chapter.eight edition.McGraw-Hill.2012

– Herpes simplex .Emedicine .http://emedicine.medscape.com/article/218580-clinical

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

 • Whatsapp
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest Social Icon
 • Twitter
 • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com