Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

เป็นเริมที่ปากบ่อย ทำไงดี ?

Updated: Jan 5

เป็นเริมที่ปากบ่อยๆ น่ารำคาญใจ มีวิธีป้องกันไหมมาดูกันค่ะ


เป็นบ่อยแค่ไหนควรให้ยากิน ?


  1. 5-10% ของผู้เป็นเริมที่ริมฝีปากจะพบเป็นซ้ำได้บ่อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มนี้สามารถพิจารณาใช้ยาเพื่อป้องกันการเกิดเริมซ้ำๆบ่อยๆได้ค่ะ

รับประทานยาป้องกันการเป็นเริมซ้ำๆทำอย่างไร ?

เรื่องการใช้ยาป้องกันการกลับเป็นซ้ำยังไม่มีการออกมาเป็นแนวทางอย่างชัดเจน

ยังอยู่ในระดับการทดลองที่ยังไม่สรุปค่ะ แต่ในการทดลองที่ได้ผลก็

แบ่งเป็นสามแบบค่ะ

แบบที่ 1 คือการสังเกตุอาการเริม


เจ้าตัวจะรู้เองว่าเหมือนเริ่มมีอาการนำมา อาการเหล่านี้เช่น อาการแสบร้อน เจ็บ คัน ที่บริเวณริมฝีปาก

ก็ให้ทายา Acyclovir cream ที่ใช้ในการรักษาป้องกันไว้ได้เลยค่ะ

ทาวันละห้าครั้งทาประมาณห้าวันหรือจนไม่มีอาการ  เพื่อป้องกันหรือหากป้องกันไม่ทันก็ทำให้หายไวขึ้นค่ะ

แบบที่ สองคือ รับประทานยาป้องกัน


เช่นถ้าเรารู้ตัวว่าจะทำกิจกรรมที่กระตุ้นการเกิดเริมเช่น ออกแดดจัด ารทดลองในต่างประเทศคือก่อนเล่นสกี ก็ให้ทายา Acyclovir วันละห้าครั้งก่อนไปเล่นสกี และระหว่างช่วงเล่นสกี สามารถลดการเกิดเริมซ้ำได้

แบบที่สาม ในคนที่เกิดซ้ำบ่อยๆ


ในรายที่เป็นซ้ำมากกว่าหกครั้งต่อปี ให้รับประทาน ยา Acyclovir 400 mg เช้าเย็นเป็นเวลา 6 เดือน

สามารถลดการเกิดเริมซ้ำได้ค่ะ ผลข้างเคียงที่พบได้คืออาการปวดศรีษะคลื่นไส้

เลี่ยงปัจจัยกระตุ้น

เลี่ยงแสงแดด

ถ้าต้องออกแดดให้ทาครีมกันแดดจะลดโอกาสการเกิดเริมที่ริมฝีปากได้ค่ะ


เลี่ยงความเครียด


พักผ่อนให้เพียงพอ


เลี่ยงการบาดเจ็บหรือถลอกบริเวณรอบปาก

ไม่แกะลอกเลียปาก


click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยา Acyclovir 

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter
  • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com