Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

เกลื้อน รักษา อย่างไร ?

picture : sittin’ on a pity pot by Sarah (Rosenau) Korf on Flickr.com


เกลื้อน รักษา อย่างไร ?

เกลื้อน รักษา อย่างไร ? เกลื้อน อาการเป็นอย่างไร เกิดจากอะไร หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ


เกลื้อน คืออะไร ?

เกลื้อนคือ โรคเชื้อราที่ผิวหนัง โดยเชื้อราที่เป็นสาเหตุชื่อ เชื้อรา Malassezia furfur

เป็นเชื้อราที่ชอบอาศัยอยู่ตามผิวที่มัน เชื้อราชนิดนี้พบอยู่ตามผิวหนังปกติ

แต่เมื่อมีปัจจัยเช่น ความร้อน ชื้น  ผู้ป่วยมีสุขภาพภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง ขาดสารอาหาร จะกระตุ้นให้เชื้อราที่พบปกติ อยู่ตามผิวหนังเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่ทำให้เกิดโรค

เกลื้อน มีอาการ อย่างไร ?

 1. ลักษณะเป็นผื่นดวงเล็กๆ สีขาว น้ำตาล หรือ แดง ขอบเขตชัดเจน มีขุยละเอียด 

 2. พบบ่อยบริเวณ ลำตัว อก หลัง ไหล่ และคอ ดังภาพ

 หลังเป็นเกลื้อนทำไงดี ?

เกลื้อน การรักษา

 1. ketoconazole shampoo ใช้ฟอกตัวเวลาอาบน้ำ ทิ้งไว้สองสามนาทีแล้วล้างออก เช้าเย็น ประมาณ สองถึงสามสัปดาห์ 

 2. ทายา clotrimazole , ketoconazole เช้าเย็น 2-4 สัปดาห์

 3. หรือ ยารับระทาน Itraconazole เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ควรรับประทานยาในการดูแลของแพทย์

 4. หลังการรักษาสีผิวที่เปลี่ยนไปจากรอยโรคสามารถคงอยู่ได้สองถึงสามเดือน click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อรา 

การป้องกัน

รักษาสุขอนามัย ไม่ให้ผิวอับชื้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมในการเจริญเติบโตของเชื้อรา ป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กลาก 

บรรณานุกรม

 1. อภิชาติ ศิวยาธร . โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป . พิมพ์ครั้งที่ 5 .สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

 2. Craig G Burkhart, MD, MPH.Tinea Versicolor . medscape. http://emedicine.medscape.com/article/1091575-overview

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

 • Whatsapp
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest Social Icon
 • Twitter
 • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com