Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

อีโบลา ติดต่ออย่างไร ?

picture : Ebola in Guinea by European Commission DG ECHO


อีโบลา ติดต่ออย่างไร ?

อีโบลา ติดต่ออย่างไร ? อาการเป็นอย่างไร ? รักษา และป้องกัน อย่างไร ? มาหาคำตอบกันค่ะอีโบลา คืออะไร ?

อีโบลา คือโรคติดเชื้อจากเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งป็นไวรัสในกลุ่มเดียวกันกับไข้เลือดออก

แหล่งโรคอยู่ในทวีปแอฟริกา เชื่อว่าติดมาจากค้างคาว

สาเหตุที่ทั่วโลกมีการตื่นตัวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคนี้สูงเนื่องจากเป็นโรคที่มีอาการฉับพลันและมีอัตราการตายสูง คือ 50-90% และยังไม่มียารักษาหรือวัคซีนป้องกัน

อาการของอีโบลา

อาการของโรคเริ่มต้น 2-21 วันหลังจากรับเชื้อ โดยมีอาการดังนี้

 1. ไข้ฉับพลัน 

 2. อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อ

 3. เจ็บคอ

 4. อาเจียนท้องเสีย

 5. ผื่น click เพื่อ ดูภาพผื่นจาก อีโบลา 

 6. ต่อมาเกิดความล้มเหลวที่ตับและไตทำให้มีเลือดออกทั้งในและนอกร่างกาย จนเสียชีวิต  click เพื่อดูภาพ

 7. บางรายอาการหายได้เอง ไม่เสียชีวิต


click  เพืออ่านเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 


อีโบลา ติดต่ออย่างไร ?

ติดเมื่อแผลหรือเยื่อเมือก [ปาก จมูก ตา อวัยวะเพศ ทวารหนัก ] ของเรา

สัมผัสกับสารคัดหลั่ง [อุจจาระ ปัสสาวะ น้ำลาย น้ำเหลือง เลือด ]จากตัวผู้ป่วยที่มีเชื้อโรคอยู่

โดยในน้ำอสุจิของผู้ป่วยตรวจพบเชื้อไวรัสอีโบลาอยู่ได้นานถึงเจ็ดสัปดาห์

การรักษา ?

ยังไม่มีการรักษาเฉพาะ เป็นเพียงการรักษาแบบประคับประคอง ให้สารน้ำ ออกซิเจน และอื่นๆ  ยังไม่มี vaccine ป้องกันโรคในปัจจุบัน


บรรณานุกรม

 1. โรคติดเชือไวรัสอีโบลา .สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ .ณ กรกฏาคม 2557 .http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/upload/files/factsheet_April14.pdf

 2. สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ รมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

 • Whatsapp
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest Social Icon
 • Twitter
 • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com