Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

อีสุกอีใส ติดต่อ อย่างไร

picture : Chicken pox! by SuperFantastic on Flickr.com


อีสุกอีใส ติดต่อ อย่างไร

อีสุกอีใส ติดต่อ อย่างไร ? อีสุกอีใส อาการและการรักษา หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ


อีสุกอีใส คืออะไร ?

อีสุกอีใส คือไข้ออกผื่น ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส  Varicella zoster virus

เป็นโรคที่มักพบในเด็กอายุต้ำกว่าสิบขวบ เมื่อเป็นอีสุกอีใสแล้วจะไม่เป็นอีสุกอีใสซ้ำอีกเพราะร่างกายได้สร้างภูมิคุ้มกันแล้วตลอดชีวิต

แต่เชื้อไวรัสนนี้สามารถหลบอยู่ในปมประสาทเปิดเป็นโรคงูสวัสแทน click เพื่ออ่านเกี่ยวกับงูสวัส

อีสุกอีใส ติดต่อ อย่างไร ?

ติดต่อโดยละอองจากการหายใจ ไอจาม

โดยผู้ป่วยจะแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ 1-2 วันก่อนผื่นขึ้นจนผื่นตกสะเก็ดทั้งหมด

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อนหากมีการสัมผัสโรคควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับยาหรือวัคซีนเพื่อป้องกันโรค

อาการของโรคอีสุกอีใส

 1. หลังติดเชื้อประมาณสองสัปดาห์จะเริ่มมีไข้ ปวดศรีษะเจ็บคอเบื่ออาหาร 

 2. หลังอาการไข้ 1-2 วันจะเริ่มมีผื่นแดง

 3. ผื่นแดงกลายเป็นตุ่มน้ำต่อมาตกเป็นสะเก็ด มีอาการคัน

 4. รอยโรคที่มีการอักเสบจะทิ้งรอยแผลเป็นไว้ได้ click เพื่อดูภาพแผลเป็นจากอีสุกอีใส

 5. เมื่อเข้าสัปดาห์ที่สองผื่นจะเริ่มตกสะเก็ดอาการต่างๆจะค่อยๆดีขึ้น

 6. click เพื่อดูภาพ อีสุกอีใส 

การรักษา

 1. อีสุกอีใสจะหายได้เอง 

 2. ยาฆ่าเชื้อ virus acyclovir พิจารณาให้เป็นรายๆ โดยจะรับประทานยาเป็นเวลาเจ็ดวัน ได้ประโยชน์จากยาสูงสุดเมื่อรับประทานภายใน 24 ชม.หลังผื่นขึ้น click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อไวรัส Acyclovir 

 3. ตัดเล็บให้สั้นเพื่อป้องกันการแกะเการอยโรคจนเป็นแผล หรือติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน

 4. แยกผู้ป่วยไม่ให้ปะปนกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยเป็นโรค ผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำเช่นผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์

 5. ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว ล้างมือบ่อยๆ ใส่ผ้าปิดจมูก click เพื่อดูวีดีโอสอนการล้างมือที่ถูกต้องสำหรับเด็ก 

 6. การดูแลเป็นการรักษาตามอาการทั่วไป อาการไข้ทานยาแก้ปวดลดไข้คือยาพาราเซตามอล เช็ดตัวลดไข้  ไม่รับประทานยากลุ่ม NSAID

 7. ทาคาราไมด์ลดอาการคันของผื่น

วัคซีนโรคอีสุกอีใส

ผู้ที่ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว เมื่อได้รับเชื้ออีสุกอีใสจะไม่ป่วยเป็นโรค แต่สามารถเป็นผู้แพร่เชื้อให้ผู้อื่นต่อไปได้

ฉีดทั้งหมดสองเข็มห่างกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

click เพื่อกลับไปหน้าสารบัญเวบ 

บรรณานุกรม

 1. Anthony J Papadopoulos, MD.Chicken Pox .Medscape.http://emedicine.medscape.com/article/1131785-overview#aw2aab6b2b6

 2. อภิชาติ ศิวยาธร . โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป . พิมพ์ครั้งที่ 5 .สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

 3. center of disease control and prevention .Chicken pox .http://www.cdc.gov/chickenpox/about/prevention-treatment.html

#ยารกษาอสกอใส #อสกอใส #แผลอสกอใส

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

 • Whatsapp
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest Social Icon
 • Twitter
 • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com