Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

หูด คือ

หูด คือ อะไร

หูด คือ อะไร ? หูด รักษาอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ


หูด คือ อะไร


หูด คือ โรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชื่อ Human Papilloma Virus

เชื้อนี้มีมากกว่าหนึ่งร้อยสายพันธ์  บางชนิดทำให้เกิดหูดหงอนไก่ที่อวัยวะเพศ

click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูดหงอนไก่ บางชนิดทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก

หูดที่ผิวหนังเกิดจากเชื้อไวรัสทำให้มีการแบ่งเซลล์ของผิวหนังที่ผิดปกติเกิดเป็นตุ่มเนื้องอก ที่ไม่ใช่มะเร็งขึ้น

หูด ติดต่อ อย่างไร ?

หูดติดต่อโดยการสัมผัสกับเชื้อโดยตรงเช่นสัมผัสกับรอยโรค

อย่างไรก็ตามเชื้อไวรัสนี้สามารถทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน

เช่น สระว่ายน้ำ โรงยิม จึงควรมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ

สามารถติดในตัวผู้ป่วยเองจากการแกะเการอยโรคพาเชื้อไปติดที่บริเวณอื่น

โรคหูด อาการ

ผิวหนังหนาตัวขึ้นขรุขระ เป็นตุ่มแข็ง หูดมีหลายชนิดเช่น click ที่ ชื่อ เพื่อดูรูป

 1. หูดทั่วไป 

 2. หูดที่มือ

 3. หูดที่เท้า

 4. หูดรูปกระสวย พบที่ใบหน้าลำคอ 

 5. หูดราบ 

โรคหูด การรักษา

การรักษาคือการทำลายเนื้อส่วนที่งอกออกมาจากการกระตุ้นของหูดออก โดยวิธีต่างๆ เช่นสารเคมี ความร้อน ความเย็น

โรคหูด หายได้เอง โดยครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยหายได้เองในสองปี มักดื้อต่อการรักษาและกลับเป็นซ้ำได้บ่อย

ปล่อยให้หายเองในเคสเด็กที่เป็นไม่มาก ไม่แพร่กระจาย 

ทายา


สารเคมี 5-20% salicylic acid ทาที่หูดทุกวันยาจะค่อยๆกัดหูดให้หลุดไปในสามเดือน

ได้ผลการรักษาประมาณร้อยละ 80 

click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาทาหูดverrumal

click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาทาหูด Duofilm 

การจี้เย็น


ทำลายเซลลผิวหนังที่ติดเชื้อหูดด้วยความเย็น

 click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจี้เย็น 

การตัดด้วยเลเซอร์ หรือเครื่องตัดไฟฟ้า


click เพื่ออ่านเกี่ยวกับ คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ 

การตัดออกด้วยใบมีด


หูดจะกลายเป็นมะเร็งหรือไม่

โรคหูดในคนสุขภาพปกติทั่วไป จะไม่มีการกลายเป็นมะเร็ง

ยกเว้นในเคสเหล่านี้ที่การติดเชื้อไวรัสนี้ [HPV]จะเพิ่ม โอกาสการเกิดมะเร็งบริเวณที่ติดเชื้อได้

 1. หูดหงอนไก่ ในผู้ที่มีความคุ้มกันบกพร่อง เช่น AIDS click เพื่อดูภาพ 

 2. ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของยีนส์ ทำให้เมื่อเป็นหูด หูดจะแพร่กระจายอย่างมาก คือโรค epidermodysplasia verruciformis หรือ มนุษย์ต้นไม้ click เพื่อดูภาพ 

click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคผิวหนังอื่นๆ 

หูดหายขาดไหม ?

ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยหายได้เองในสองปี มักดื้อต่อการรักษาและกลับเป็นซ้ำได้บ่อย

บรรณานุกรม

– ปรียา กุลละวณิชย์, ประวิตร พิศาลบุตร บรรณาธิการ. ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน Dermatology 2010 พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ โฮลิสติก พับลิชชิ่ง. 2548,

–  Philip D Shenefelt, MD, MS; Chief Editor.Non Genital Wart .http://emedicine.medscape.com/article/1133317-overview

– webMD .Basic of Plantar Wart .http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/understanding-plantar-warts-basics

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

 • Whatsapp
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest Social Icon
 • Twitter
 • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com