Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

ศรีษะล้านเป็นกรรมพันธ์จริงหรือ

Updated: Jan 2

หลายคนที่มีประวัติทางครอบครัวเป็นศรีษะล้าน

คงกังวลใจ ว่าแล้วเราล่ะ จะล้าน เหมือนคุณพ่อคุณปู่บ้างหรือเปล่า ?

ศรีษะล้าน กับพันธุกรรม สัมพันธ์กันหรือไม่หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ

ศรีษะล้าน มีชื่อเป็นทางการว่า Androgenetic alopecia

จากชื่อ Androgen [hormone เพศชาย ]+ Genetic [พันธุกรรม ] เป็นการบ่งบอกถึงปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุคือ

ฮอร์โมนเพศชาย และพันธุกรรม

ในการรักษาศรีษะล้าน คุณหมอจึงมักสอบถามประวัต ศรีษะล้านในครอบครัว

เพื่อคะเนการเกิดศรีษะล้านและความรุนแรงที่จะเกิดในอนาคต

สำหรับโรคศรีษะล้านนั้นปัจจัยหลักในการเกิดยังคงเป็นเรื่องพันธุกรรมอยู่

ใครที่มีประวัติศรีษะล้านค่อนข้างมากในครอบครัวจะมีโอกาสการเกิดศรีษะล้านรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป

แผนในการรักษาก็ต้องใส่ใจกันมากเป็นพิเศษค่ะ

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter
  • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com