Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

ยา stivate คืออะไร ?

Updated: Jan 5

หลายคนที่มีผิวหนังอักเสบ ไปพบคุณหมอ หรือไปร้านขายยา

อาจได้ยาทา stivate ตัวนี้มา

ว่าแต่ยา Stivate ตัวนี้คืออะไร หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ


ยา Stivate คืออะไร ?


ยา Stivate ประกอบด้วยตัวยา clobetasol propionate

เป็นยาทาภายนอก

เป็นยาสเตียรอยด์ที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีฤทธิ์แรง (high potency topical corticosteroids)

Stivate มักใช้ในโรคแบบใด ?

เนื่องจากเป็นยาทาสเตียรอยด์ชนิดความเข้มข้นสูง

จึงมักใช้ในผื่นผิวหนังอักเสบที่หนาและเรื้อรัง


หรือทาบริเวณผิวหนังอักเสบที่ฝ่ามือฝ้าเท้า

เนื่องจากบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า การดูดซึมยาไม่ดีนัก


stivate ใช้อย่างไร ?

โดยปกติจะทาผื่น สองเวลาหลังอาบน้ำเช้าเย็น

ขณะที่ผิวยังเปียกชื้น


ก่อนและหลังทายาควรล้างมือ

ให้สะอาด ป้องกันยาไปเปื้อนบริเวณอื่นหรือผู้อื่น


ยานี้ไม่ควรใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน


เพราะทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆ ได้

เนื่องจากยามีความเข้มข้นสูง

มักทำให้ผื่คันหายเร็วแต่ก็เกิดผลข้างเคียงได้เร็วกว่า ค่ะ

จึงควรใช้ตามคำสั่งแพทย์และเมื่อผื่นหายก็หยุดใช้ค่ะ

ตั้งครรภ์ทา stivate ได้ไหม ?


ยา stivate  จัดอยู่ในกลุ่มยา Pregnancy Category C

คือไม่มีข้อมูลเพียงพอในมนุษย์ว่าจะเกิดผลเสียอย่างไรค่ะ

จึงควรชั่งน้ำหนัก ระหว่างความจำเป็นที่ต้องใช้ยากับโอกาสเกิดผลข้างเคียง

ปรึกษาคุณหมอดีที่สุดค่ะ

ข้อควรระวัง ในการใช้ Stivate

stivate เป็นยาทาสเตียรอยด์ ที่มีความเข้มข้นสูง

ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เพื่อลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียง

ไม่ควรทาบริเวณผิวที่บอบบาง เช่น ใบหน้า รักแร้ ขาหนีบ อวัยวะเพศ

ไม่ควรใช้ในผิวเด็กและผู้สูงอายุ เว้น ภายใต้การดูแลของแพทย์


ไม่ควรทาในบริเวณกว้าง


เนื่องจากยาสามารถซึมเข้าสู่กระแสโลหิตได้ ขึ้นกับวิธีการทายา

ความเข้มข้นของยา

และระยะเวลาในการทายา


click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลข้างเคียงจากการใช้ยาทาสเตียรอยด์ 

click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยาทาสเตียรอยด์ที่ถูกวิธีค่ะ 

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter
  • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com