Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

ยาฆ่าเชื้อรา

picture : Fungi by Gido on Flickr.com


ยาฆ่าเชื้อรา 

ด้วยความที่บ้านเรามีอากศร้อนชื้น

โรคผิวหนังจากเชื้อราจึงพบได้บ่อย

มาดูกันสิคะว่า ยาฆ่าเชื้อรามีการใช้ และผลข้างเคียงอย่างไรค่ะ


ประเภทของ ยาฆ่าเชื้อรา

ยาฆ่าเชื้อรามีหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับบริเวณที่ทำการรักษา

จึงมีทั้งรูปแบบยากิน ยาทา แชมพู

ยาทารักษาเชื้อรา

ใช้เพื่อรักษาโรค กลาก เกลื้อน แคนดิดา ที่เกิดจากเชื้อรา

 1. clotrimazole ใช้ทาที่ผื่นเชื้อราหลังอาบน้ำเช้าเย็น 

 2. ketoconazole ใช้ทาที่ผื่นเชื้อราวันละหนึ่งครั้ง หลังอาบน้ำตอนเย็น

การทายามักทายาเป็นเวลาสองถึงสี่สัปดาห์โดยให้ทายาจนรอยโรคสีแดงอักเสบหายสนิท

แชมพู รักษาเชื้อรา

ใช้เพื่อรักษา เกลื้อน สิยีสต์ รังแค 

 1. คือแชมพูที่มีส่วนผสมของ Ketoconazole , selenium sulfide, Zinc pyrithione

 2. สำหรับการสระผมเพื่อลดรังแค ให้สระผมตามปกติ ความถี่ในการสระขึ้นอยู่กับปริมาณรังแค ถ้ารังแคมากอาจจะสระทุกวัน

 3. การใช้เพื่อรักษา เกลื้อนและสิว ให้ฟอกแชมพูทั่วตัวกรณีเกลื้อน เฉพาะบริเวณหลังเฉพาะกรณีสิวที่หลัง ฟอกทิ้งไว้ 15 นาทีแล้วล้างออก เช้าเย็น ประมาณหนึ่งเดือน  ถ้าเป็นซ้ำบ่อยๆ หลังใช้ครบหนึ่งเดือนให้ฟอกสัปดาห์ละครั้งเพื่อลดปริมาณเชื้อรา ป้องกันการกลับเป็นซ้ำบ่อยๆ

ยารับประทานรักษาเชื้อรา

ketoconazole 

 1. ใช้รักษาได้ทั้งกลากเกลื้อน

 2. ไม่รับประทานร่วมกับยาลดกรด เพราะจะลดการดูดซึมของยา

 3. มีโอกาสเกิดตับอักเสบ พบได้ 1:1000 รายจึงไม่ควรรับประทานเกินสองสัปดาห์

 4. ใช้รักษา กลากที่ผิวหนัง โดยรับประทาน 1 เม็ด [200 mg ] หลังอาหารเช้า วันละหนึ่งเม็ด เป็นเวลา สองสัปดาห์

Itraconazole 

 1. ยาละลายในไขมันจึงควรรับประทานพร้อมมืออาหารหรือหลังอาหาร 

 2. ใช้รักษาได้ทั้งกลากเกลื้อน

 3. ยาเข้าสู่ ผมและเล็บได้ดีจึงเหมาะในการรักษาเชื้อราที่เล็บและผม

 4. เชื้อราที่เล็บ รับประทาน เป็นรอบแต่ละรอบเว้นห่างกันสามสัปดาห์คือ  รับประทานยา 2 เม็ดเช้า สองเม็ดเย็น [400 mg ต่อวัน ] ต่อเนื่องเจ็ดวัน จากนั้นเว้นยาสามสัปดาห์  เชื้อราที่เล็บมือรับประทานยาสองรอบ เชื้อราที่เล็บเท้ารับประทานสามรอบ

 5. สิวยีสต์ เกลื้อนที่ผิวหนัง วันละ 2 เม็ดหลังอาหารเย็น  [200 mg/day] เป็นเวลา 7-10 วัน

 6. สังคัง เชื้อกลากที่ลำตัว วันละ 2 เม็ดหลังอาหารเย็น  [200 mg/day] เป็นเวลา หนึ่งสัปดาห์

 7. เชื้อกลากที่มือเท้า วันละ 2 เม็ดหลังอาหารเช้าเย็น  [400 mg/day] เป็นเวลา หนึ่งสัปดาห์

เนื่องจากยาฆ่าเชื้อรา สามารถพบปฏิกิริยาระหว่างยา และผลข้างเคียงได้

การรับประทานยาฆ่าเชื้อราควรสั่งจ่ายหลังได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ภายใต้การดูแลของแพทย์ เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากยาค่ะ

ยาอมฆ่าเชื้อราสำหรับเชื้อราที่ช่องปาก

ใช้ในกรณีติดเชื้อราที่ลิ้นหรือช่อง ปาก

ใช้อมวันละห้าเวลา เป็นเวลาสองสัปดาห์

อมยาโดยไม่เคี้ยวและไม่กลืนยาเป็นเวลา 15 -30 นาทีให้ยาละลายและออกฤทธิ์ในช่องปาก

click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาทารักษาเชื้อราที่เล็บ 

บรรณานุกรม

 1. ปรียากุลละวณิชย์,ประวิตร พิศาลยบุตร .Dermatology 2020:ชื่อบท.พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ:โฮลิสติก,2555

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

 • Whatsapp
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest Social Icon
 • Twitter
 • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com