Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

มีอะไรในครีมรก ? ครีมรกต่างๆ ได้ผลจริงหรือไม่อย่างไร ?

Updated: Jan 2

กระแสการใช้รกในการเสริมความงามมีมาเป็นระลอกๆ

ทั้งรูปแบบทา และฉีด

ครีมรกเป็นอย่างไร ? ดีจริงไหม ? หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ


รกคืออะไร ?


รกคืออวัยวะชั่วคราวที่ใช้ในการเลี้ยงดูตัวอ่อนตั้งแต่หลังฝังตัวจนคลอด

จากนั้นรกก็จะหมดหน้าที่ไป

ในสารสกัดจากรกมีอะไร ?


สารสกัดจากรกจะประกอบไปด้วย ฮอร์โมน โกรธแฟคเตอร์ โปรตีนชนิดต่างๆ ชนิดต่างๆ และโปรตีน

ในรูปแบบฉีดประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นมีการนำมาใช้เพื่อบำรุงตับแต่รูปแบบฉีดนี้ยังไม่ผ่าน อย. ในประเทศไทย

และกลุ่มประเทศยุโรป

ขั้นตอนและความปลอดภัย


เนื่องจากรกคืออวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายมาก่อน

จึงมีความสามรถในการส่งถ่ายเชื้อโรคแบคทีเรียและไวรัสต่างๆ

ขั้นตอนการสกัดและกระบวนการป้องกันการส่งถ่ายเชื้อโรคต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

ตัวอย่างเช่นกระบวนการของประเทศญี่ปุ่น จะต้องมีการสกรีนแม่ที่ไม่มีเชื้อไวรัสที่ติดต่อทางเลือดก่อน

จากนั้นนำสารสกัดจากรกมาผ่านการสเตอริไลซ์ซ้ำอีกครั้ง

ซึ่งขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ได้ความปลอดภัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

แล้วเอารกมาทาจะได้ประโยชน์อะไร ?


งานวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ในการนำรกมาใช้ยังมีไม่มาก

และมักเป็นในลักษณะการทดลองในสัตว์หรือในเซลล์เพื่อประโยชน์ในการรักษาให้แผลหายไวขึ้น

เนื่องจากในรกมีโปรตีนและโกรธแฟคเตอร์ต่างๆ

รวมถึงความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระจากผลของฮอร์โมนที่มีในรก

ผลการทดลองเหล่านี้แสดงแนวโน้มของรกที่น่าจะสามารถนำมาทำให้เกิดผลดีกับผิวได้

แต่อย่างไรก็ดีปัจจัยในการทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้มีหลายอย่าง

เช่น ความเข้มข้น ความคงตัวของรกในครีม

ดังนั้น การจะบอกว่าครีมจากรกนั้นมีประสิทธิภาพแค่ไหน

การทดลองประสิทธิภาพในขั้นสุดท้ายด้วยตัวเองคือการสังเกตุการเปลี่ยนแปลงหลังใช้

นอกจากนั้นการเลือกผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ ได้รับการรับรองทางกฎหมาย ก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะ

แล้วสรุปใช้ครีมรกดีไหม ?

3d human with a red question mark


ถือว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับ

ว่าน่าจะดีกับผิว แต่ที่สำคัญคือการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยน่าเชื่อถือ

และสุดท้ายคือการสังเกตุปฏิกิริยากับผิวตนเองค่ะ

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter
  • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com