Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

พยาธิตัวจี๊ด คือ

picture : Big fish! by Courtney “Coco” Mault on Flickr.com


พยาธิตัวจี๊ด คือ อะไร ?

พยาธิตัวจี๊ด คือ อะไร ? พยาธิตัวจี๊ด อาการ เป็นอย่างไร ติดมาจากไหน หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ


โรค พยาธิตัวจี๊ด คือ ?

โรค พยาธิตัวจี๊ด คือ โรคที่เกิดจากการับประทานตัวอ่อนของพยาธิ  Gnathostoma spinigerum เข้าไป จากอาหารที่ปรุงไม่สุก

ตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้ไม่สามารถเจริญไปเป็นตัวเต็มวัยได้ในร่างกายมนุษย์จึง ไชไปตามผิวหนังและอวัยวะต่างๆ ก่อให้เกิดความผิดปกติที่อวัยวะนั้นๆ จนพยาธิตายไปเอง ซึ่งอาจนานถึงสิบปี

พยาธิตัวจี๊ด ติดมาจากไหน

โรคพยาธิตัวจี๊ด เกิดมาจากการกินตัวอ่อนของพยาธิ ที่อยู่ในกล้ามเนื้อของสัตว์ เช่น ปลาน้ำจืด ไก่ หอย กบ หมู ที่ปรุงไม่สุก click เพื่อดูภาพแหล่งที่อยู่ของพยาธิ

ดื่มน้ำไม่สะอาดที่มีพยาธิอยู่

การติดพยาธิโดยพยาธิไชเข้าทางผิวหนังโดยตรงนั้นโอกาสเกิดได้น้อย อาจพบผู้ที่สัมผัสเนื้อสัตว์หรือแหล่งน้ำจืดบ่อยๆ

อาการ พยาธิตัวจี๊ด

 1. ผู้ป่วยจะมีอาการบวมย้ายที่ไปบวมที่พยาธิไชไป โดยอาจเป็นลักษณะเช่นบวมกดไม่บุ๋มอยู่ชั่วคราวประมาณหนึ่งสัปดาห์ แล้วย้ายไปบวมที่อื่นต่อ click เพื่อดูภาพ

 2. พยาธิสามารถไชไปอวัยวะต่างๆ ได้ทุกที่ เช่น ลูกตา สมอง ไขสันหลัง

 3. พยาธิตัวจี๊ด ขึ้นตา 

 4. พยาธิตัวจี๊ด ที่กระดูกสันหลังอาจทำให้เกิดอัมพาตได้ 

การรักษา พยาธิตัวจี๊ด

รับประทานยาฆ่าพยาธิ albendazole เป็นเวลาสามสัปดาห์

อาหารปรุงสุกแค่ไหน ทำลายพยาธิตัวจี๊ด ?

ปรุงอาหารให้สุกจัด [อุณหภูมิภายในอาหารไม่น้อยกว่าหกสิบองศาเซลเซียส ]

น้ำควรต้มเดือดไม่น้อยกว่าห้านาที

แช่แข็งเนื้อที่อุณหภูมิต่ำกว่าสามสิบห้าองศาเป็นเวลา 24 ชม สามารถทำลายตัวอ่อนได้

click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคผิวหนัง 

บรรณานุกรม

 1. ภิชาติ ศิวยาธร . โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป . พิมพ์ครั้งที่ 5 .สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

 2. Robert W Tolan Jr, MD. Gnathosomiasis . medscape . http://emedicine.medscape.com/article/998278-overview

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

 • Whatsapp
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest Social Icon
 • Twitter
 • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com