Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

ฝ้า การรักษา

picture :Venetian carnival mask by Stuart Heath on Flickr.com


ฝ้า การรักษา

ฝ้า หน้าตาเป็นอย่างไร ? ฝ้า การรักษา ทำอย่างไร ? หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะฝ้า คืออะไร ?

ฝ้าคือ ส่วนของผิวหนังที่เม็ดสีเมลานินถูกกระตุ้นเพิ่มจำนวนขึ้น  จึงมีสีเข้มขึ้นเป็นปื้น

มักพบบนใบหน้าทั้งสองข้างซ้ายขวา แม้ว่าฝ้าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

แต่ฝ้าส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ที่เป็น ทำให้ต้องพยายามหาทางรักษา ทั้งยาทายารับประทาน

ซึ่งหลากการรักษาส่งผลข้างเคียงตามมา

วันนี้มาดูกันซิคะว่าการรักษาฝ้าแต่ละชนิดที่ใช้ได้ผลแค่ไหน และมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างค่ะ

ฝ้า เกิดจากอะไร ?

ฝ้าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันส่งผลกระทบดังนี้

 1. เพศ พบฝ้าในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

 2. แสงแดด เป็นตัวกระตุ้นฝ้า

 3. ฮอร์โมน พบฝ้าเป็นมากขึ้นเมื่อตั้งครรภ์ และรับประทานยาคุม

 4. อายุ ฝ้าเริ่มพบในวัยกลางคน ไม่พบในวัยเด็ก

 5. ยา ผู้ที่รับประทานยากันชักบางชนิดพบว่าทำให้เกิดผื่นคล้ายฝ้าที่หน้า

 6. เครื่องสำอางค์ การแพ้ส่วนประกอบของเครื่องสำอางค์ทำให้เกิดฝ้าลึกได้

 7. พันธุกรรม

ฝ้า หน้าตาเป็นอย่างไร ?

ฝ้ามีลักษณะ เป็น ปื้นสีน้ำตาลเป็นผืนบนใบหน้า มักพบทั้งสองข้างซ้ายขวา เมื่อตากแดดมากขึ้นไม่ได้ป้องกัน ฝ้าสามารถกระจายกว้างขึ้นได้  click เพื่อดูภาพ ฝ้า

หลักในการรักษาฝ้า

การรักษาฝ้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้หลายวิธีประกอบกัน 

ผู้ป่วยควรปฏิบัติตัวเพื่อลดการเกิดฝ้าเช่น เลี่ยงแดด หยุดการรับประทานฮอร์โมนหรืออาหารเสริมที่ผสมฮอร์โมน ทายาสม่ำเสมอ

ยาทายังคงเป็นหลักในการรักษาฝ้า

ยารับประทานเลือกให้ในเคสที่สุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีข้อห้ามในการใช้ยา

การตอบสนองต่อเลเซอร์ขึ้นอยู่กับประเภทของฝ้า พิจารณาชนิดและความเหมาะสมในการทำเลเซอร์เป็นรายๆไป

ยาทารักษาฝ้า

 1. ยาทา hydroquinone สั่งจายโดยแพทย์ได้เท่านั้น เนื่องจากมีผลข้างเคียงคืออาจทำให้เกิดฝ้าถาวร [ochronosis] click เพื่อดูภาพผลข้างเคียงการใช้ hydroquinone ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสีโดยตรง ได้ผลดีกับฝ้าตื้น

 2. ยาทาเสตียรอยด์ ใช้ผสมกับยาทาฝ้าตัวอื่นๆ click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลข้างเคียง

 3. วิตามินเอ ทำให้ฝ้าจาง แต่ใช้เวลานานและระคายเคืองสูง

 4. Azelaic acid ลดการทำงานของเมลานิน ได้ผลดีในเวลา หกเดือน click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Azelaic acid 

 5. สารปรอท ลดการทำงานของเม็ดสีเมลานินได้เช่นเดียวกันแต่เป็นสารห้ามใช้เนื่องจากเป็นพิษ

 6. สาร whitening อื่นๆ เช่น kojic ,arbutin, licorice,vitamin C ,Mulburry extract มีความปลอดภัยสูงแต่มีประสิทธิภาพออ่นถึงปานกลาง click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ whitening

 7. การลอกฝ้าด้วยสารเคมี คือกรดออ่นๆเพื่อให้ผิวหนังส่วนบนลอกออกนำเม็ดสีส่วนหนึ่งออกไปด้วย แต่ควรทำในมือผู้ชำนาญเพื่อป้องกันผลข้างเคียง

 8. การทำเลเซอร์เพื่อรักษาฝ้า เลเซอร์คิวสวิช เลเซอร์ทับทิม dual yellow IPL  click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเลเซอร์ในการรักษาฝ้าแต่ละตัว

 9. ยารับประทานรักษาฝ้า ที่ใช้ตามclinic จะ เป็นตัวยา tranxamic acid  click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเี่ยวกับ tranxamic acid

ยารักษาฝ้าที่มีส่วนผสมของ ปรอท สเตียรอยด์ ไฮโดรควิโนน เมื่อใช้แรกๆจะทำให้ฝ้าจางได้อย่างรวดเร็ว แต่เมื่อใช้ไปนานๆ จะเกิดผลข้างเคียงได้

การป้องกันฝ้า

โดยการเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น

 1. เลี่ยงแดดจัด ทาครีมกันแดด click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกครีมกันแดด 

 2. เลี่ยงการใช้ยาคุมกำเนิด และอาหารเสริมที่มีฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมน

 3. ฝึกการใช้ ร่ม หมวก แว่นตากันแดดให้เป็นนิสัย

click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระ 

บรรณานุกรม

 1. ภิชาติ ศิวยาธร . โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป . พิมพ์ครั้งที่ 5 .สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

 2. ปรียากุลละวณิชย์,ประวิตร พิศาลยบุตร .Dermatology 2020:ชื่อบท.พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ:โฮลิสติก,2555

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

 • Whatsapp
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest Social Icon
 • Twitter
 • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com