Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

ผมร่วง จากซิฟิลิส

Updated: Jan 5

การป่วยด้วยโรคซิฟิลิส ก็ทำให้ผมร่วงได้

อาการเป็นอย่างไร รักษาอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ


ซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีอาการหลายแบบ ตั้งแต่แผลที่อวัยวะเพศ ผื่นที่ตัว มือเท้า ผมร่วง และอาการผิดปกติที่ระบบประสาท

ผมร่วงจากการติดเชื้อซิฟิลิสหน้าตาเป็นอย่างไร ?

ผมอาจร่วงทั้งศรีษะหรือร่วงเป็นหย่อมคล้ายมอดแทะ click เพื่อดูภาพ 

ผู้ป่วยอาจมีผื่นที่มือเท้าร่วมด้วยเรียกว่า ออกดอก click เพื่อดูภาพ 

ผมร่วงจากซิฟิลิส รักษาอย่างไร  ?

การรักษาคือการรักษาที่ตัวโรคซิฟิลิส ด้วยยาฆ่าเชื้อ เพนนิซิลิน

ผมร่วงจากซิฟิลิส ถาวรหรือไม่ ?

เมื่อรักษาโรคซิฟิลิสหาย อาการผมร่วงก็จะหายด้วย

นอกจากนี้ยังต้องนำคู่นอนมารักษาด้วย

โรคซิฟิลิส หากไม่รักษาปล่อยให้ลุกลามจะส่งผลกระทบให้ เป็นอัมพาต ลิ้นหัวใจรั่ว หรือเส้นเลือดโป่งพองได้

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter
  • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com