Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

ปลูกผมหลังผ่าตัดดึงหน้าได้หรือไม่

Updated: Jan 1

วันนี้หมอได้รับจดหมายสอบถามจากคนไข้ชาวต่างชาติ

ที่บินมาเมืองไทยเพื่อทำการผ่าตัดหลายอย่าง

ทั้งต้องการปลูกผม ดึงหน้า

แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าแล้วอย่างงี้จะทำอะไรก่อน อะไรหลังดี ต้องเว้นระยะเวลานานเท่าไหร่

คำแนะนำคือ ควรปลูกผมก่อน แล้วจึงค่อยผ่าตัดดึงหน้าต่อค่ะ

เว้นระยะยิ่งนานได้ยิ่งดี

เนื่องจากหลังผ่าตัดดึงหน้า หนังศรีษะจะตึงขึ้น อาจส่งผลต่อการตัดหนังศรีษะในการปลูกผม

โดยเฉพาะการปลูกผมบริเวณพื้นที่มากๆ หรือ mega-session ค่ะ

ถ้ารีบก็อาจจเว้นระยะ สักหนึ่งสัปดาห์ คือ ผ่าตัดปลูกผมก่อน หนึ่งสัปดาห์ ถัดมาก็ค่อย ผ่าตัดดึงหน้าต่อค่ะ

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter
  • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com