Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

ครีมหอยทากมีอะไร ถึงใช้แล้วดี ?

Updated: Jan 2

กระแสครีมจากเมือกหอยทากมาแรง

ครีมหอยทากมีอะไร จึงใช้แล้วดี หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ


ข้อมูลการค้นคว้าเกี่ยวกับเมือกหอยทากนำมาใช้ด้าน cosmetic ยังมีไม่มาก

ที่มาของข้อมูลนี้จึงมากจากงานวิจัยของชาวไทยเกี่ยวกับ

เมือกหอยทากพันธุ์ไทย

เมือกหอยทากมีอะไร ?


ในเมือกหอยทาก ประกอบด้วย elastin, alantonin, hyaluronic acid

ซึ่งจัดเป็น Moisturizer ที่ดี

กับ glycolic acid  AHA ที่มีคุณสมบัติในการผลัดเซลผิว

และสาร  anti-oxidants ช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระ จากการสัมผัสแสงแดด

เมือกหอยทากจึงจัดเป็นอีกส่วนประกอบที่น่าสนใจในการนำมาใช้บำรุงผิวค่ะ

อย่างไรก็ตามงานวิจัยยังออกมาไม่มาก

ส่วนหนึ่งเราคงต้องสังเกตุผิวของเราเองด้วยว่าหลังใช้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างไรบ้างค่ะ

click เพื่อดูที่มาของข่าว 

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter
  • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com