Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

ข้อพิจารณาก่อน สัก ถาวร

การสักถาวร เป็นอีก option หนึ่งของการ make up ในบริเวณที่ลำบากในการแต่งหน้าเป็นประจำทุกวันเพื่อการประหยัดเวลา

เช่น การสักคิ้วถาวร การสักขอบตา การสักปากชมพู การสักขอบปาก

ก่อนทำการสักถาวรเหล่านี้มีข้อพิจารณาอย่างไรบ้างมาดูกันค่่ะ


การสักคืออะไร ?

การสักคือการใช้เทคนิคโดยเครื่องมือต่างๆ ใส่เม็ดสีลงในผิวหนังชั้นหนังแท้ ให้เกิดสีหรือลวดลายตามต้องการ

ผลข้างเคียงที่เกิดได้จากการสัก

 1. การติดเชื้อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสักต้องมั่นใจว่าผ่านการสเตอร์ไร ปราศจากเชื้อหรือใช้เป็นของใหม่ โดยเฉพาะเข็มที่สามารถส่งโรคติดต่อเช่นตับอักเสบได้ นอกจากนี้หลังการสักยังควรระมัดระวังดูแลความสะอาดและสังเกตุอาการติดเชื้อที่ผิวหนังบริเวณที่ทำการสัก click เพื่อดูภาพ

 2. ปัญหาต้องการลบรอยสัก ถึงแม้วิทยาการเลเซอร์ในปัจจุบันก้าวหน้าไปมาก แต่การทำเลเซอร์เพื่อลบรอยสักยังต้องทำหลายครั้งใช้เวลาหลายเดือนและค่าใช้จ่ายสูง จึงจะกำจัดรอยสักที่เคยสักไว้ออกได้ click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลเซอร์ลบรอยสัก

 3. ปัญหาแพ้หมึกที่ใช้สัก ถึงแม้พบได้ไม่บ่อย แต่หากมีอาการแพ้ ก็ทำให้เกิดปัญหาผิวหนังบริเวณที่สักได้ click เพื่อดูภาพ 

 4. แผลเป็นนูนบริเวณที่ทำการสัก ในผู้ที่มีแนวโน้มการเกิดแผลเป็นนูนได้ง่าย มีโอกาศเกิดแผลเป็นนูนได้จากการทำการสัก หรือสามารถเกิดแผลเป็นนูนได้ในขั้นตอนการลบรอยสัก click เพื่อดูภาพ 

 5. ปัญหาเมื่อทำการตรวจด้วยเครื่อง MRI [computer ที่ใช้ในการ scan เช่น ตรวจสอบสมอง ]มีการรายงานเคสพบว่ามีการบวมของผิวชั่วคราวในผู้ที่ทำการสักถาวรเมื่อเข้ารับการทำ MRI แต่พบได้ไม่บ่อย และหายได้เอง

 6. ปัญหารอยสักไม่คมชัดเหมือนเดิมเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากเม็ดสีที่สักไว้ในชั้นหนังแท้ เคลื่อนไปอยู่บริเวณอื่ทำให้ลายที่สักไว้เบลอ

 7. ปัญหาไม่พอใจรอยสักหลังจากสักแล้วเนื่องจากเวลาผ่านไป ความนิยมเทรนในความงามเปลี่ยนแปลงไป เช่น รูปคิ้วที่เคยสวยในสมัยหนึ่งอาจดูไม่เป็นที่นิยมเมื่อเวลาผ่านไป

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

 • Whatsapp
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest Social Icon
 • Twitter
 • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com