Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

กลาก คือ อะไร ?

picture by teresatrimm on Flickr.com


กลาก คือ อะไร ?

โรค กลาก คือ อะไร ? ติดต่อมั้ย รักษา อย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ


กลาก คือ

กลาก คือโรคที่เกิดจากการติด เชื้อรา ในกลุ่ม dermatophyte

ที่ผิวหนังบริเวณต่างๆ เช่น ใบหน้า ขาหนีบ รักแร้ ใต้ราวนม ทำให้เกิดอาการของโรคคือ ผื่นแดงคันเป็นขุยสะเก็ด

กลากติดต่ออย่างไร ?

เชื้อราพบได้ทั้งในผิวหนังของคนและสัตว์จึงสามารถติดเชื้อรานี้ได้จากการสัมผัสผิวหนังของคนและสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขที่เป็นเชื้อรา

รวมถึงติดจากเฃื้อราที่ติดอยู่ที่ของใช้ส่วนตัวของผู้เป็นเฃื้อราเช่นใช้ผ้าเช็ดตัวหรือหวีร่วมกัน

กลาก อาการเป็นอย่างไร ?

เชื้อรา dermatophyte จะเจริญอยู่ในชั้นเคอราตินของผิวหนัง ผม และเล็บโดยอาการจะเป็นผื่นคันแดงชัดบริเวณขอบผื่นมีสะเก็ด  click เพื่อดูรูปเชื้อราที่บริเวณต่างๆ

 1. เชื้อราที่ลำตัว

 2. กลากที่รักแร้ 

 3. เชื้อราที่ใบหน้า 

 4. เชื้อราที่ขาหนีบ หรือ สังคัง 

 5. เชื้อราที่เท้า 

 6. เชื้อราที่เล็บ click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชื้อราที่เล็บ 

 7. เชื้อราที่หนังศรีษะ 

 8. เชื้อราในช่องปาก 

กลาก การรักษา

เชื้อราที่ลำตัวและใบหน้าหากบริเวณไม่กว้างนัก ใช้เป็นยาทา clotrimazole ทาวันละสองครั้งนานสองถึงสามสัปดาห์

ถ้าเป็นบริเวณกว้างหรือกลากที่หนังศรีษะ เล็บ เท้า ใช้เป็นยารับประทานซึ่งระยะเวลาในการรับประทานยาแตกต่างกันตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ถึงสามเดือน

ยารับประทานควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียงได้ click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อรา

กลาก การป้องกัน

รักษาสุขอนามัยของผิวไม่ให้ผิวแห้งอับชื้น ไม่สวมเสื้อผ้ารัดแน่น ลดน้ำหนักเพื่อลดความอับชื้นของผิวหนังบริเวณซอกพับ

ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

ผู้ที่เป็นกลากที่เท้าให้สวมถุงเท้าก่อนสวมกางเกงใน ป้องกันชุดชั้นในพาเชื้อกลากที่เท้ามาบริเวณขาหนีบเวลาใส่

กลากที่เท้าควรเปลี่ยนรองเท้าเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

คนท่เหงื่ออกเท้ามากอาจต้องเปลี่ยนถุงเท้าระหว่างวันป้องกันการอับชื้น

click เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกลื้อน 

บรรณานุกรม

– อภิชาติ ศิวยาธร . โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป . พิมพ์ครั้งที่ 5 .สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

– Tinea cruris: medscape ; http://emedicine.medscape.com/article/1091806-overview [2013,Nov25].

Subscribe to be notified of new posts.

or

Become a free member to use the forums to ask for free advice.

 • Whatsapp
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest Social Icon
 • Twitter
 • Line

Revival Clinic Bangkok

099 232 3566

©2019 by Revival Clinic bangkok. Proudly created with Wix.com